DZPiT “Łódeczki”

Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Łódeczki”

Termin zajęć: poniedziałek godz. 16.30 – 17.50 środa godz. 16.30 – 17.50

Koszt zajęć: 40 zł/miesięcznie

Uczestnicy: dzieci w wieku 7 – 13 lat

Prowadzący: Danuta Ciechańska

Dziecięcy zespół pieśni i tańca “Łódeczki” powstał w 1987 roku. Grupa skupiająca dzieci w wieku 7-13 lat rozwija się pod opieką Centrum Kultury Młodych, wzbogacając wciąż swój repertuar. Zespół wielokrotnie występował na terenie całej Polski oraz reprezentował nasz kraj na Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych w Gruzji i Hiszpanii. “Łódeczki” w swoim godzinnym programie artystycznym prezentują następujące tańce: poleczkę, poloneza, krakowiaka, tańce przeworskie, tańce lubelskie oraz tańce kaszubskie w obrzędzie śmingusowo – dyngusowym. Zespół jest wszędzie bardzo gorąco przyjmowany a jego spektakle spotykają się z ogromnym aplauzem publiczności. Z szeregów zespołu dziecięcego wywodzi się wiekszość tancerzy ZPiT “Łódź”.

Do głównych zadań działalności zespołu zaliczyć należy:
● pobudzenie inicjatywy, aktywności, samodzielności oraz wrażliwości dziecka.
● rozwijanie kultury tanecznej wśród dzieci.
● propagowanie folkloru polskiego (Dziedzictwa Narodowego) na terenie kraju i poza jego granicami.
● wprowadzanie ćwiczeń muzyczno, rytmiczno – tanecznych.
● ćwiczenie technik tanecznych i orientacji w przestrzeni.
● naukę kroków, elementów tanecznych oraz podstawowych pozycji klasycznych rąk i nóg.
● prowadzenie ćwiczeń odpoczynkowych (gry i zabawy ogólnorozwojowe).
● przygotowanie układów choreograficznych wchodzących w skład programu artystycznego.
● opracowanie repertuaru śpiewanego, na którego składają się znane piosenki i przyśpiewki ludowe).