Kadra

Dyrektor Centrum Kultury Młodych
Artur Gierula
tel.: 042 684-68-66

Dział Finansowo – Księgowy:
Główny księgowy – Anna Grenewicz
tel.: 042 682-93-85

Dział Administracyjno – Gospodarczy:
Agnieszka Małagowska
tel.: 042 684-83-94

Dział Upowszechniania Kultury:
Manager d/s organizacji prac merytorycznych – Beata Stelmach
tel.: 042 684-24-02
mail: ckm@ckm.lodz.pl

Klub ” Dąbrowa”
ul. Dąbrowskiego 93 

tel.: 42 641 82 81 lub 506 617 858
Kierownik – Izabela Kacprzyk