Aktualności

Klub Aktywnego seniora

Z dniem 23 listopada 2020 r. powołaliśmy przy Centrum Kultury Młodych Klub Aktywnego Seniora.

Planujemy rozszerzyć naszą działalność na rzecz osób starszych poprzez organizowanie warsztatów, wykładów, zajęć, spotkań aktywizujących i integrujących seniorów. Szczegółowy harmonogram działań i oferta dla Członków Klubu Aktywnego Seniora już w najbliższym czasie w zakładce „NASZA OFERTA”.

Poza tym, zamierzamy także utworzyć infolinię wsparcia psychologicznego i terapeutycznego dla Członków Klubu Aktywnego Seniora, która w dzisiejszych okolicznościach jest bardzo potrzebna.  Drodzy Państwo! 🎄⭐️

Zapraszamy do udziału w akcji charytatywnej na rzecz osób starszych poprzez nabycie wyjątkowego kalendarza pt. „Doceniać mądrość czasu”. 🕰⭐️ W kalendarzu znalazły się wypowiedzi bohaterów książki „Srebrne tabu. Przyjaźń, miłość, seks po 60 roku życia”: Krystyny Sienkiewicz, Krystyny Mazurówny, Andrzeja Precigsa, @Ryszard Rembiszewski, @Zofia Suska, @Hanna Piekarska, @Matylda Majewska, @Monika Kamieńska, @Ewa Czernik, oraz Teresy Lipowskiej, wspaniałej aktorki o wielkim sercu!

Za piękne zdjęcia dziękujemy @Elżbieta Słupianek! 📅⭐️ Dochód z dystrybucji kalendarza zostanie przeznaczony na utworzenie telefonu wsparcia dla osób starszych w Centrum Kultury Młodych! 👵👴⭐️

Kalendarz został objęty honorowym patronatem @Prezydent Hanna Zdanowska oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej, pana Marcin Gołaszewski! ⭐️Pozostali patroni to: Głos Seniora, DOZ Fundacja, Gazeta Wyborcza, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Fundacja ECE Po Prostu.⭐️ Sponsorzy: Paweł Mataśka, Rada Osiedla Chojny-Dąbrowa, @Aleksandra Getinger-Kosior, @Katarzyna Fleszar, @Radek Kucharek! ⭐️

Inicjatorką projektu jest @Monika Mularska-Kucharek, koordynatorka merytoryczna Klubu Aktywnego Seniora.Szczegóły akcji pod numerem telefonu 42 682 93 85