Klub Dąbrowa

Klub „Dąbrowa” istnieje już ponad 30 lat. Placówka powstała w 1974 r.
Oferta placówki skierowana jest do różnorodnych odbiorców: dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów. W ramach naszej działalności proponujemy min. zajęcia teatralne, plastyczne, fotograficzne, muzyczne, taneczne, nauka gry na instrumentach, kluby zainteresowań, joga, gimnastyka zdrowotna i inne.
Prowadzimy również edukacje dla przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Organizujemy imprezy i warsztaty artystyczne. Jesteśmy inicjatorami rozmaitych konkursów i przeglądów twórczości artystycznej dzieci i młodzieży.
Klub Dąbrowa to miejsce spotkań kulturalnych z długo letnią tradycją. Naszym celem jest promowanie kultury i sztuki. Inspirowanie do działania, rozwijanie pasji. Organizujemy imprezy artystyczne; wystawy, koncerty, spotkania tematyczne.

ZAPRASZAMY!
Klub “Dąbrowa” filia Centrum Kultury Młodych
ul. Dąbrowskiego 93
93-202 Łódź
tel.42 641-82-81
fax: 42 207-13-35
od 10.00 do 18.00
e-mail: klub.dabrowa@ckm.lodz.pl