Spotkania Klubu Filmowego – Kino Przytulne

Klub Filmowy

Termin zajęć : czwartek godz. 17.00 – 19.00

Koszt zajęć: bez płatności

Uczestnicy: dorośli, młodzież

Spotkania miłośników kina, których celem jest prezentacja filmów o szczególnych walorach artystycznych, wybitnych obrazów już nieobecnych na ekranach kinowych i rzadko pokazywanych w kanałach telewizyjnych ale także prezentacja współczesnych, istotnych obrazów filmowych. Każda z projekcji poprzedzona jest wykładem pomagającym w interpretacji obrazu.

Spotkania kulturalno-towarzyskie to okazja do dyskusji na temat wyświetlanego obrazu.