Spotkania Dyskusyjnego Klubu Filmowego

Klub Filmowy

Termin zajęć : wtorek godz. 17.30 – 20.00

Koszt zajęć: bez płatności

Uczestnicy: dorośli, młodzież

Prowadzący: Mariusz Chojnacki

Cotygodniowe spotkania miłośników kina, których celem jest prezentacja filmów o szczególnych walorach artystycznych, wybitnych obrazów już nieobecnych na ekranach kinowych i rzadko pokazywanych w kanałach telewizyjnych ale także prezentacja współczesnych, istotnych obrazów filmowych. Każda z projekcji poprzedzona jest wykładem filmoznawcy – Mariusza Chojnackiego, pomagająca w interpretacji obrazu, przyswojenia  pojęć związanych z estetyką filmu, zapoznania się z rodzajami filmowymi i gatunkami filmowymi oraz dyskusji n.t. problematyki prezentowanych filmów.

Spotkania kulturalno-towarzyskie to okazja do dyskusji na temat wyświetlanego obrazu.