Kontakt

Dyrektor Centrum Kultury Młodych
Artur Gierula
tel.: 042 684-68-66

Dział Finansowo – Księgowy:
Główny księgowy – Anna Grenewicz
tel.: 042 682-93-85

Dział Administracyjno – Gospodarczy:
Agnieszka Małagowska
tel.: 042 684-83-94

Dział Upowszechniania Kultury:
Manager d/s organizacji prac merytorycznych – Beata Stelmach
tel.: 042 684-24-02
mail: ckm@ckm.lodz.pl

Centrum Kultury Młodych
93-021 Łódź
ul. Lokatorska 13
tel/fax: 42 684 83 94
e-mail: ckm@ckm.lodz.pl

Filia Klub “Dąbrowa”
93-202 Łódź
ul. Dąbrowskiego 93
tel: 506 617 858 lub 42 641 82 81
e-mail: klub.dabrowa@ckm.lodz.pl

NIP: 729-10-17-605

nr konta bankowego:
76 1240 3028 1111 0000 2822 1407