Liga Kobiet – Klub Rzepicha

Liga Kobiet

Termin zajęć : II poniedziałek miesiąca godz. 15.30 – 17.00

Koszt zajęć: bez płatności

Uczestnicy: dorośli

Przewodnicząca: Anna Fabjańska

Stowarzyszenie zrzeszające kobiety bez względu na światopogląd, przekonania czy przynależność do innych organizacji społecznych, partii politycznych, kościołów lub związków wyznaniowych, działające na rzecz kobiet i ich rodzin.

Klub „Rzepicha” LKP – działa w Centrum Kultury Młodych od ok. 25 lat organizując spotkania o charakterze kulturalno – społecznym.