Treść artykułu

Łódzka Akademia Młodych

Od 18 marca 2021 r. startujemy z nowym projektem, jakim jest Łódzka Akademia Młodych.

Jest to inicjatywa skierowana do młodzieży, a pośrednio także do ich rodziców. Jej celem jest inspirowanie młodych ludzi do rozwoju, wspieranie ich w poszukiwaniu życiowej drogi oraz realizacji pasji, marzeń. Misją Akademii jest umożliwianie młodym ludziom zdobywania wiedzy, doświadczenia i umiejętności oraz kompetencji, które będą mogli wykorzystywać przy podejmowaniu różnorodnych decyzji także w dorosłym życiu. Nasze cele zamierzamy realizować poprzez warsztaty, szkolenia, webinaria, spotkania z ekspertami, wymianę doświadczeń, poradniki itp. Starujemy 20 marca 2021 r. Efektami naszych działań będziemy się dzielić w mediach społecznościowych centrum Kultury Młodych w każdą sobotę o godzinie 11.00 w ramach cyklu „Soboty Młodych”.

Funkcję koordynatora merytorycznego Akademii pełni dr Monika Mularska-Kucharek.

Zapraszamy na spotkanie on-line z psychoterapeutą i pedagogiem Marcinem Bańką w ramach Łódzkiej Akademii Młodych.

Spotkanie: 15 maja 2021 (sobota) o godz. 18.30Polecamy wartościowy wykład pani Agnieszki Czajkowskiej-Wendorff nt. „Bądź swoim autorytetem”, który dostępny jest pod linkiem https://www.youtube.com/watch?v=WaknpRHAsyI, a także materiały o budowaniu poczucia własnej wartości https://www.facebook.com/watch/live/?v=452573686022390&ref=watch_permalink