Oddział Karpacki Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego

Oddział Karpacki PTT

Termin zajęć : I i III czwartek miesiąca godz. 18.00 – 20.00

Koszt zajęć: bez płatność

Uczestnicy: dorośli, młodzież

Prowadzący: Stanisław Flakiewicz

Grupa pasjonatów tematyki górskiej ze szczególnym uwzględnieniem pasma Karpatów, realizująca cykl “Otwartych Spotkań” związanych z turystyką.

Spotkania odbywają się 2 x w m-cu . Grupa zajmuje się organizacją wyjazdów/wypraw, wystaw tematycznych oraz prelekcji i projekcji  filmowych o tematyce górskiej.