Przedmiot Działalności

Podstawowym zadaniem Centrum jest tworzenie, upowszechnienie i ochrona kultury a w szczególności:

 1. Realizacja zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury wśród młodzieży.
 2. Prowadzenie wielokierunkowej działalności zgodnej z polityką kulturalną państwa oraz miasta Łodzi
 3. Popularyzacja działalności profesjonalnych instytucji kulturalnych, związków twórczych oraz amatorskiego ruchu artystycznego.
 4. Pozyskiwanie i przygotowywanie środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz jej współtworzenia zgodnie ze statutem, w zakresie prowadzonej działalności CKM, mieści się:

a) działalność nieodpłatna

 • poznawanie i rozbudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych dzieci i młodzieży
 • kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze
 • przygotowanie i inspirowanie do odbioru i tworzenia wartości kultury
 • prowadzenie działalności kulturalnej i wychowawczej

b) działalność odpłatna:

 • organizacja różnego rodzaju kursów
 • impresariat artystyczny
 • organizacja imprez rozrywkowych i turystycznych
 • działalność gastronomiczna