Status Prawny

Centrum Kultury Młodych jest samorządową instytucją kultury powołaną decyzją Prezydenta Miasta Łodzi nr 49/84 z dnia 12 czerwca 1984 r. na mocy zarządzenia nr 68/84 z dnia 21 listopada 1984 r. na podstawie art. 11 i 12 ustawy z dnia 26 kwietnia 1984 r. o upowszechnianiu kultury oraz o prawach i obowiązkach pracowników upowszechniania kultury (Dz. U. nr 26, poz.129) oraz na podstawie art. 1 pkt 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 kwietnia 1984 r. w sprawie określenia uprawnień, które zachowują terenowe organy administracji państwowej o właściwości ogólnej (Dz. U. nr 25, poz128 z 1984 r.). Centrum Kultury Młodych posiada osobowość prawną, z chwilą wpisu do rejestru instytucji kultury, w którym zarejestrowane jest pod numerem KS.V.0111/a/RIK/2/92