Struktura Własnościowa

Centrum Kultury Młodych jest samorządową instytucją podległą Urzędowi Miasta Łodzi. Siedziba instytucji mieści się w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej Towarzystwa „Lokator” a Filia CKM – Klub „Dąbrowa” w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych”.