Юридичний статус

Центр культури юнацтва – самоврядна інституція культури, створена рішенням Президента міста Лодзь № 49/84 від 12 червня 1984 р. в силу рішення № 68/84 від 21 листопада 1984 р. на підставі ст. 11 і 12 закону від 26 квітня 1984 р. про поширення культури та права й обов’язки працівників поширення культури (Dz. U. nr 26, poz. 129), а також на підставі ст. 1 п. 19 розпорядження Ради Міністрів від 13 квітня 1984 р. щодо визначення повноважень, що їх мають місцеві органи державної адміністрації загального типу (Dz. U. nr 25, poz. 128 z 1984 r.). Центр культури юнацтва діє як юридична особа з моменту внесення до реєстру культурних закладів, де зареєстрований під номером KS.V.0111/a/RIK/2/92