Zespół Pieśni i Tańca “Łódź”

Zespół Pieśni i Tańca “Łódź” powstał w 1983 roku i rozwija się pod opieką Centrum Kultury Młodych. Tancerze prezentując niepowtarzalne piękno obrzędów, strojów, pieśni i tańca wielu regionów Polski propagują wartości kultury narodowej w kraju i za granicą.

Aktualnie członkami zespołu są studenci i uczniowie łódzkich szkół. Zespół składa się z trzech grup wiekowych: reprezentacyjnej, młodzieżowej i dziecięcej. Grupy koncertują przy akompaniamencie sześcioosobowej kapeli ludowej. Prezentacje artystyczne Zespołu „Łódź” to wyjątkowo ciekawe widowiska, charakteryzujące się dynamicznym tańcem, przeplatanym przyśpiewkami ludowymi oraz niebanalnymi opracowaniami choreograficznymi i muzycznymi.

Zespół jest członkiem Stowarzyszenia Polska Sekcja C.I.O.F.F. (Międzynarodowa Rada Stowarzyszeń Folklorystycznych Festiwali i Sztuki Ludowej) Za swoją wieloletnią działalność artystyczną Zespół „Łódź” otrzymała nadaną przez Radę Miejską w Łodzi „Odznakę za Zasługi dla Miasta Łodzi”. Wielokrotnie uczestniczył w prestiżowych międzynarodowych festiwalach folklorystycznych zdobywając cenne nagrody i wyróżnienia, m.in. w: Belgii, Francji, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Niemczech, Turcji, Izraelu, Egipcie, Włoszech, na Węgrzech, na Cyprze, Sardynii, itd. Więcej w zakładce – Wyjazdy.

Zespół „Łódź” ma przyjaciół na całym świecie, zawsze jest gorąco przyjmowany a jego spektakle spotykają się z dużym aplauzem publiczności.Wciąż poszerzany program i dynamiczny rozwój gwarantują naszym grupom tanecznym uznanie i popularność wśród licznej publiczności zarówno w kraju, jak i za granicą. Pieśni, tańce i obrzędy przedstawione przez zespół „Łódź” na scenie, barwnie i żywo opisują urodę oraz rozmaitość wybranych regionów. Pokazują również autentyzm i piękno polskiego stroju ludowego.

Kierownictwo artystyczne, organizacyjne i choreografia:
Danuta Ciechańska i Beata Stelmach

Opieka nad kostiumami: Mirosława Rzepecka

Skład instrumentalny kapeli: akordeon, klarnet, kontrabas, troje skrzypiec

Poprzez nasze pieśni i tańce rozsławiamy piękno polskiego folkloru.

https://www.facebook.com/zpitlodz/